Det är de små omsorgerna som fyller ut tomrummen - Urban Gattzén