06a38170-6434-48c1-b196-5acea0749395-medium

Jag har under hela mitt liv tyckt om citat av olika slag och detta är inget undantag, det återfinns på topp 3. När jag läser citat som träffar mig omedelbart och med hög sanningsgrad för mig öppnas portarna till min minnesbank. Bildspelet sätter igång med ögonblick då det passar in. Ibland använder jag det som metafor innan jag mediterar. Så varför inte lämna din trygghetszon nästa gång du mediterar och testa denna metaforen!