Höststorm - Urban Gattzén

Tänk att en storm med all sin kraft kan ge ro bara man tar sig tid en stund att se på dess skådespel.