Vi har alla gjort en resa det är inget man är ensam om men att berätta om den i mitt fall då krävs en kraftsamling.För jag blev ombedd att också visa mina foton och då kom känslan jag brottas med att våga göra något som grundar sig i min självkänslan.

Varför är det så svårt även om du vet och känner till det så sätts det igång, tvivlet på att få ett erkännande och att våga ta emot det. För det räcker oftast med att säga TACK. Nu är det ju så att jag håller kurser i detta ämne och vet mycket om det men det hjälper inte känslan är så stark.

När den träffar mig som hårdast hjälper det att ha en dialog med sig själv inte bara tänka utan även prata högt med mig själv och låta tårarna komma. Kanske kommer dessa känslor mer med åren och dom flesta känner igen sig i detta kanske är det så enkelt.

Jag har själv med facit i hand sett mina olika milstolpar som gjort att resan både varit smärtsam och svår men resultatet i slutändan är alltid värt alla uppoffringarna.Yang är stark när man fastnar i det materiella men mötet med Yin gör att helheten infinner sig och rädslorna försvinner. Släppa taget låta tilliten råda och ……..

Vilsam - Urban Gattzén